Bugun...DÜNYANIN SİGORTASI SENSİN O ZAMAN YERKÜREYE SAYGI DUY
Tarih: 20-04-2019 11:22:22 Güncelleme: 20-04-2019 11:27:22 + -


Sompo Japan Sigorta’nın ‘Yerküreye Saygı’ Projesi kapsamında yapılan araştırma sonuçlarına göre; En Önemli Küresel Sorun: İklim Değişikliği…

facebook-paylas
Tarih: 20-04-2019 11:22

DÜNYANIN SİGORTASI SENSİN O ZAMAN YERKÜREYE SAYGI DUY

Sompo Japan Sigorta’nın ‘Yerküreye Saygı’ Projesi kapsamında yapılan araştırma sonuçlarına göre; En Önemli Küresel Sorun: İklim Değişikliği…

 

Sompo Japan Sigorta, iklim değişikliğikonusunda toplumsal bilinç seviyesini artırma, bireylerde davranış değişikliği oluşturmak amacıyla ‘Yerküreye Saygı’projesine imza atıyor.

 

‘Dünyanın Sigortası Sensin’ mesajıyla hayata geçirilen proje kapsamında; İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yapılan ‘Yerküreye Saygı İklim Değişikliği Araştırması’ sonuçlarına göre ise en önemli küresel sorunların başında ‘küresel iklim değişikliği’ geliyor.

 

Konuya ilişkin toplantı; Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi…

 

Projenin sloganı ise, ‘Dünyanın Sigortası Sensin’…

 

Sompo Japan Sigorta, dünyanın farklı bölgelerinde, farklı şekillerde kendini gösteren ve tüm canlılar için tehdit unsuru oluşturan iklim değişikliği konusunda toplumsal sorumluluk üstlenerek Meteoroloji ve Afet Yönetimi ProfesörüMikdat Kadıoğlu ve TEMA Vakfı iş birliği ile ’Yerküreye Saygı’ projesine imza atıyor.

 

Konuya ilişkin toplantı; Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi…

 

Projenin sloganı ise, ‘Dünyanın Sigortası Sensin’…

 

İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile hayata geçirilen ‘Yerküreye Saygı İklim Değişikliği Araştırması’ ile projenin başlama vuruşunu yapan Sompo Japan Sigorta; araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırma;İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Haluk Zülfikâr’ın liderliğinde, Türkiye’yi temsil eden 18-54 yaş aralığındatoplam 1261kişi üzerinde ve 6 odak grup çalışması ile gerçekleştirildi.

 

Sompo International Perakende Platformu ve Sompo Japan Sigorta A.Ş. CEO’su Recai Dalaş, “İklim değişikliği yaşanan doğal afetler dolayısıyla artık sürekli gündemimizde önemli bir yer tutuyor. Global bir sigorta grubu olarak, bu konuya dikkat çekmek adına ortaya koyduğumuz projede toplumdan aldığını yine topluma vermek amacı kadar, yerküreye olan saygımızı da göstermeyi amaçlıyoruz.” yorumunu yaptı…

 

Sompo Japan Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşekyaptığı açıklamadaJaponların en büyük değerlerinden biri olan ‘Saygı’yı yerküre için de pusula yaptıklarını belirterek; “Küresel iklim değişikliği konusunda toplumsal ve bireysel farkındalık oluşturmak, bilinç düzeyini artırmak amacıyla Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ve TEMA Vakfı ile yaptığımız eğitim iş birliği ile‘Yerküreye Saygı’ projesini hayatageçirmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. ‘Dünya’nın Sigortası Sensin’ kampanyasıyla kamuoyu ile buluşturduğumuz projemizi İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan ‘Küresel İklim Değişikliği Araştırması’ ile başlatıyoruz. Bu araştırmada ülkemizdeki mevcut durumu ortaya koyduk.  Sevindirici olan şu ki; toplumumuzda küresel ısınma ile ilgili ciddi bir farkındalık var. Ayrıca herkes bu konuda ne yapılması gerektiğini biliyor.Ancak nasıl yapılacağı konusunda büyük bir boşluk bulunuyor. İşte burada da biz devreye giriyoruz. Değerli proje ortaklarımızla afetlerden korunma,iklim değişikliği ile mücadelede hem toplumsal hem de bireysel olarak neler yapabileceği konusunda yol gösterici olacağız. Bu projede bizimle olan, bilgi ve tecrübesiyle bizlere ışık tutan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’na ve Deniz Ataçnezdinde TEMA Vakfı’na birkez daha huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunmak istiyorum” kaydında bulundu…

 

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu; Küresel ısınmanın atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artış olarak tanımlandığını belirterek; “Aynı yaşam biçimiyle devam edilirse 2100 yılına kadar dünyada 7 derece sıcaklık artışı bekleniyor. İnsanların iklime verdiği zararları azaltacak önlemlerin alınması büyük önem taşıyor. Burada kritik başarı faktörü; toplumu oluşturan en küçük yapının, yani bireyin, konuyu sahiplenmesi…İşte, Yerküreye Saygı projesi, bireylere afetlerle başa çıkmada, doğru bilinen yanlışları düzeltmede ve günlük hayatta alınabilecekküçüklü büyüklü önlemlere dair rehberlik edecek” açıklamasında bulundu.

 

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise; “TEMA Vakfı olarak; geleceğimizi tehlikeye sokan iklim değişikliğine karşın Sompo Japan ile birlikte bu projeyi hayata geçirdiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. Projekapsamındabir eğitim programı geliştiriyoruz. Bu yıl ilk okullarda başlayacağımız eğitim programını her geçen yıl genişleterek sürdüreceğiz. Hedefimiz 2019 yılında minimum 5 bin öğrenciye ulaşmak. Proje sonunda da yaklaşık 31 bin kişide iklim değişikliği konusunda farkındalık sağlamayı hedefliyoruz” sözlerini sarfetti…

 

Araştırmada ilginç verilere ulaşıldı…

Her dört kişiden üçü iklim değişikliği konusunda endişe duyuyor

Araştırmaya katılan her dört kişiden üçü küresel iklim değişikliği konusunda endişe duyarkenbu oran kadınlarda erkeklere göre % 8 daha fazla… X, Y ve Z kuşağında ise bu oran sırasıyla %77, %81 ve %65 olarak ortaya çıkıyor.  Diğer yandan her dört kişiden üçü iklim değişikliği ile mücadele etmek için bireysel fedakârlık yapmayı düşündüğünü belirtiyor. 

 

İklim değişikliğinin sonu: Kuraklık ve çölleşme

Araştırmaya göre; küresel iklim değişikliği sonucunda dünyada kuraklık ve çölleşmenin artacağını düşünenlerin oranı %17 olurken, %13’ü su kaynaklarının azalacağını, %8’i tek mevsim yaşanacağını ve aşırı hava olaylarının artacağını, salgın hastalıkların artacağını öngörüyor.

 

Türkiye’de aşırı hava olaylarında artış olduğunu düşünenlerin oranı %84

Araştırmaya katılanların %84’ü Türkiye’de sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi aşırı hava olaylarının arttığını düşünürken, %61’i bunu iklim değişikliği ile ilişkilendiriyor.Her üç kişiden biri de iklim değişikliğinin temel nedeni olarak insan kaynaklı sera gazlarının artışını görüyor. Türkiye’de iklim değişikliği yaşandığını düşünenlerin oranı ise %63…

 

İklim değişikliği en önemli küresel sorun olarak görülüyor

Araştırmaya göre; günümüzde dünyamızın karşı karşıya kaldığı en önemli sorun %40oranı ileiklim değişikliği-küresel ısınma olarak tanımlanıyor. Onu;%13 ile çevre kirliliği, %10 ile hava kirliliği takip ediyor.

 

İklim değişikliği dendiğinde ise aklailk olarak %57 oranıylasıcaklık, kuraklık ve küresel ısınma gelirken;buzulların erimesi, çevre-hava kirliliği, ozon tabakasının delinmesi, doğal afetler ve ağaçların yok olması sırasıyla diğer akla gelenler oldu. 

 

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada toplumsal bilinç ilk sırada

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında etkili olacağına inanılan adımların başında %31 ile toplumu bilinçlendirmek gelirken, onu %20 ile ağaçlandırma yapılması, %12 ile de toprağa önem verilmesi geliyor.

 

‘Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni en az bilenler Z kuşağı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni bilenlerin oranı %19 olurken, hiç bilmediğini belirtenlerin oranı % 55…Bu oran Z kuşağında %64, Y kuşağında %52, X kuşağında ise %54 olarak gerçekleşiyor.

 

Politikalar iklim değişikliği ile mücadelede yetersiz

Araştırmaya göre, iklim değişikliğinin zararlarının azaltılmasında dünya genelindeki politikaların yeterli olduğunu düşünenlerin oranı sadece %6 olurken, %7’si Türkiye’deki politikaları yeterli buluyor. Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede gerekli önlemlerin alındığına inanların oranı ise %8…

 

Sompo Japan Sigorta Hakkında:

30 Mart 2001 tarihinde kurulan ve 2006 yılına gelindiğinde sigorta sektörünün en iyi öz sermaye karlılığını elde eden Sompo Japan Sigorta, Japonya’nın en büyük sigorta grubu Sompo Japan Holding çatısı altında yer almaktadır. Sompo Japan Holding Grup şirketleri arasında oto sigortaları kategorisinde grubun mükemmeliyet merkezi seçilerek dünya çapında da başarı yakalayan Sompo Japan Sigorta, 2018yılsonu toplam prim üretiminde sektörde 6. Sırada yer alarak yüzde 5,6’luk pazar payı elde etmiştir. 

 

İşte Yerküreye Saygı Projesi

 

‘Yerküreye Saygı’ projesinde temel amaç nedir?

Özer Şimşek: Günümüzde yaşamın devamlılığı karşısında en büyük riskler arasında görülen iklim değişikliği konusunda ticari ve pragmatik bir bakış açısından öte toplumsal ve bireysel düzeyde farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Sompo Japan çalışanlarından başlayarak; Sompo Grup, acenteler, sigorta müşterileri, çocuklar, gençler ve toplumun geneli üzerinde farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

 

 

 

Dünyadaki İklim değişikliği ne boyutta, bu değişimin toplumsal etkileri nelerdir?

Mikdat Kadıoğlu: İklim değişikliği konusu tüm dünyanın gündeminde birincil konu olarak yer almalı. Geçtiğimiz günlerde Antalya’da yaşanan hortum faciası da Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya verilen önemli mesajlardan biriydi. Ne yazık ki bu konu ülkemiz dahil tüm dünyanın gündemindeki yerini yeni yeni almaya başladı. İklim değişikliğini maddeler halinde özetlemek gerekirse; 

 

Dünyanın ortalama yüzey sıcaklığı 19. yüzyılın sonlarından bu yana 0.9 santigrat derece yükseldi.

Isınan okyanuslar artan hava sıcaklığının çoğunu emiyor. Şu an okyanus sularının en üsteki 700 metresi, 1969'dan beri 0.2 santigrat dereceden fazla derece ısındı.

Deniz ısındığı için küresel su seviyesi son 100 yılda yaklaşık 20 santim yükseldi. Bu yükseliş her yıl hızlanıyor.

NASA'ya göre, Grönland 1993 ve 2016 yılları arasında yılda ortalama 281 milyar ton buz kaybetti. Son 10 yılda Antartika’da buz kütlesi kaybı oranı üçe katlandı.

Buzullar dünyadaki hemen her yerde -Alpler, Himalayalar, Andes, Rockies, Alaska ve Afrika da dahil olmak üzere- kutuplara ve dağların zirvesine doğru geri çekiliyor.

Uydu gözlemleri, Kuzey Yarımkürede ilkbahardaki kar örtüsü miktarının son 5 yılda azaldığını ortaya koyuyor.

Kuzey Kutup Denizi buzunun genişliği ve kalınlığı son 10 yılda hızla azaldı. Bu da kısa süreler de olsa gemi geçişine izin veriyor.

Şiddetli hava olayları yaşanıyor. Dünyanın değişik bölgelerinde rekor yüksek hava sıcaklığı görülen günlerin sayısı artıyor. Ayrıca artan sayıda şiddetli yağışlara da tanık oluyoruz.

 Sanayi Devrimi'nden bu yana, yüzey okyanus sularının asitliği yaklaşık yüzde 30 oranında arttı. Şu an okyanusların üst tabakası tarafından soğurulan karbondioksit miktarı her yıl yaklaşık 2 milyar ton artıyor. Bundan tarım sektörü etkileniyor. Tarıma ilaveten su kullanımının yoğun olan hidroelektrik elektrik üretimi yani enerji sektörü, gıda, orman, sigorta, sağlık ve turizm küresel iklim değişikliğinden olumsuz bir şekilde etkilenen sektörlerin en başında geliyor.

 

 

Türkiye’de son dönemde kent selleri, fırtına, dolu ve hortumlar sıklaştı…

Mikdat Kadıoğlu: Türkiye dahil tüm dünya için doğa sinyallerini vermeye başladı. Önümüzdeki yıllarda genel anlamda daha sıcak ve kurak bir iklime sahip olacağız. Bu iklim tipinin adı da tropikal iklim değil; daha çok çöl iklimidir. Önümüzdeki kışlarda da kar yağışları azalacak. Sıcak aylarda ise sağanak yağışlar, dolu, yıldırım ve meteorolojik hortumlar artacak. Diğer bir deyişle yağış rejimi değişecek ve meteorolojik afetler artacak. Bu kıtlık anlamına gelir. Su fakiri olma yolunda hızla ilerliyoruz. Şu an 112 milyar metre küplük yıllık su potansiyelimizin yarısını kullanırken her yıl kuraklık mı var diye strese giriyoruz. 2023, yani 4 yıl sonra yıllık su potansiyelimizin tümünü birden kullanmak zorunda kalınca su kıtlığı ve onun beraberinde getireceği sosyo-ekonomik problemleri daha fazla hissedeceğiz.

 

İklim değişikliği konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık yaratmak için neler yapılabilir?

Özer Şimşek: Dünyanın bu halde olmasından hepimiz sorumluyuz. Bu sorumluluğu hep birlikte üstlenerek aşabiliriz. İklim değişikliği sorunuyla yine insanlık olarak kolektif bir akıl ile birlikte mücadele etmeliyiz. Öncelikle ‘Yerküreye Saygı’ benzeri inisiyatifleri çoğaltarak toplumsal farkındalığı arttırmalı, ardından bilinç düzeyinde ortak mücadele fazına geçmeliyiz. Zira iklim değişikliği, sadece doğal afetler olarak günlük yaşantımızı değil, tarım, gıda, ekonomi, enerji, sanayi yatırımlarını etkiliyor. Ayrıca günümüzde iklim değişikliği sonucu “afetler” kaçınılmaz bir hale geldiğinden artık bu gerçekle öncelikle yüzleşmeli, toplumsal afet bilincini arttırmalı, afetlere karşı korunma yöntemlerini öğrenmeli ve uygulamalıyız. Üstelik bunu, çocukluk ve eğitim çağından başlayarak yapmalıyız.

 

Bu konuda Sompo Japan Sigorta olarak nasıl bir sorumluluk üstleniyorsunuz?

Özer Şimşek: Sigorta şirketlerinin ana amacı sadece müşterilerine güvence sağlamak ve hasar ödemek değil, toplumun gelişime katkı sağlayacak ve ticari kaygılardan uzak bir şekilde riskleri önleyecek sürdürülebilir inisiyatifler üstlenmek olmalıdır. Biz de bu düşünceden yola çıkarak ‘Yerküreye Saygı’ projesini başlatıyoruz. Bu yıl Mikdat Hoca ile Türkiye’nin dört bir yerindeki Sompo Japan acentelerine farkındalık seminerleri düzenlemeyi planlıyoruz. Böylelikle acentelerimizi bu konuda kendi bölge ve yörelerindeki elçilerimiz olarak konumlandırmak istiyoruz. Yanı sıra ‘Yerküreye Saygı’ konulu bir fotoğraf sergisi de düzenleyeceğiz. Yine Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun katılımı ile ‘daha iyi bir gelecek’ konulu radyo spotları ile toplum geneline ulaşmayı amaçlıyoruz. İklim Gönüllüleri grubu ile birlikte şirket çalışanlarını projede etkin olarak dahil etmek istiyoruz. En önemlisi iklim değişikliği sonucunda oluşan sel, dolu ve fırtına gibi doğal afetlerin oluşturduğu hasarları teminat altına alacak yeni bir ürünü piyasaya sunmayı amaçlıyoruz.

 

 

 

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ‘Yerküreye Saygı’ için bireysel olarak nelere yapılabileceğini şöyle sıralıyor:

 

 • Bilgilen (bilmediğin şeyi sevemez, savunamaz ve koruyamazsın).

 

 • Ağaç dik, doğayı koru.

 

 • Elektrikli cihazları düğmesinden kapat, enerjiden tasarruf et.

 

 • Duş alırken suyu tasarruflu kullan.

 

 •  Daha az ve kısa mesafe seyahat et, alışverişini olduğun yerde yap, yerli malı kullan.

 

 •  Bulaşık/çamaşır makinesini dolmadan çalıştırma.

 

 • Su ısıtıcısını değil, bardağı doldur.

 

 • Yemek pişirmeyi öğren ve olduğunca evde yemek ye.

 

 •  Az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür.

 

 • Karar vericilere iklim değişimi problemine karşı duyarlı olduğunu bildir.

 
Kaynak: BALKAN EKONOMİ HABER AJANSI

Editör: BURÇAK BOĞAÇHAN YÜZGÜL

Bu haber 628 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • MARKALAR
  MARKALAR
 • AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ
  AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ
 • Millet için EVET
  Millet için EVET
 • Gündem Ekonomi Haber
  Gündem Ekonomi Haber
 1. MARKALAR
 2. AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ
 3. Millet için EVET
 4. Gündem Ekonomi Haber
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Osman Zeki Öner
  Osman Zeki Öner
 • Osmanlı
  Osmanlı
 • Kubat Ötme Bülbül
  Kubat Ötme Bülbül
 • Neşet Ertaş Evvelim Sen Oldun
  Neşet Ertaş Evvelim Sen Oldun
 • Aytaç Doğan İç Benim İçin
  Aytaç Doğan İç Benim İçin
 • İsmail Tunçbilek Derdin ne
  İsmail Tunçbilek Derdin ne
 1. Osman Zeki Öner
 2. Osmanlı
 3. Kubat Ötme Bülbül
 4. Neşet Ertaş Evvelim Sen Oldun
 5. Aytaç Doğan İç Benim İçin
 6. İsmail Tunçbilek Derdin ne
VİDEO GALERİ
YUKARI